Już niedługo XXVII Sesja Rady Gminy

W najbliższą środę, 26 października odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00. Zapraszamy do Domu Ogrodnika.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku,
2) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022,
4) nabycia nieruchomości drogowej położonej w obrębie 12-Wólka Górska, ul. Wiślana,
5) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 1-Jabłonna w rejonie ul. Chotomowskiej,
6) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy,
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami, w tym:
• Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna za rok 2015,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
• Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz wójta gminy za rok 2015,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców