Józef Lemański Honorowym Obywatelem Gminy Jabłonna

Rada Gminy Jabłonna jednogłośnie przyjęła uchwały nadające tytuł Zasłużonej dla Gminy Jabłonna Genowefie Pustelnik oraz tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna Józefowi Lemańskiemu.

Kpt. w st. spocz. Józef Lemański urodzony 15 marca 1929 r. jest synem legionisty, zesłańca syberyjskiego z 1918 r. Patriotyczne wychowanie sprawiło, że już jako dziesięcioletni chłopiec wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Trzy lata później, mimo ogromnego zagrożenia, wstąpił do Szarych Szeregów przy dowództwie 3 kompanii AK – Chotomów. Uczestniczył w akcjach sabotażowych, głównie na szlaku kolejowym, 1 sierpnia 1944 r. został przydzielony do pomocy sanitarnej przy szpitalu polowym 3 komp. AK-Chotomów.

Po upadku powstania ukrywał się wraz z rodziną na terenie Kampinosu, do zniszczonego Chotomowa powrócił dopiero w styczniu 1945 r. 15 maja 1946 r. wstąpił do ruchu kombatanckiego, w którym działa do dziś – od 1993 r. kieruje na terenie Chotomowa Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Jako społecznik i członek Ochotniczej Straży Pożarnej, organizował powojenną odbudowę strażnicy. Za swe zasługi dla pożarnictwa, został odznaczony m.in. Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W latach 1968-1988 pełnił funkcję radnego Rady Gminy Jabłonna. Wśród mieszkańców Gminy Jabłonna jest znany przede wszystkim jako społecznik zaangażowany w patriotyczne wychowanie młodzieży i pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej. Dzięki jego staraniom, powstały tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, a ulice zyskały chlubne nazwy przypominające o znaczeniu oręża polskiego.

Za swój wysiłek i zaangażowanie, kpt. w st. spocz. Józef Lemański otrzymał liczne odznaczenia w tym medal „Kustosza Tradycji Chwały i Sławy Oręża Polskiego”, „Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Powstańczy”, Medal „Pro-Partia”, odznakę „Za wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”.

Genowefa Pustelniak z domu Świątek urodziła się 20 września 1912 r. w Warszawie. Pracę nauczyciela rozpoczęła tuż po uzyskaniu dyplomu w 1936 r. W 1945 r. pełniła funkcję p.o. kierownika w Szkole Podstawowej w Waliskach. W latach 1949-1979 pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chotomowie, w której w latach 1959-1960 pełniła funkcję p.o. kierownika, a w latach 1970-1979 pełniła funkcję bibliotekarki.

Ci, którzy mieli styczność z panią Pustelniak, wspominają ją jako wspaniałego pedagoga, dobrego nauczyciela i ciepłego, zaangażowanego w sprawy uczniów wychowawcę. W uznaniu za zasługi, G, Pustelniak została kilkukrotnie odznaczona min. „Złotym Krzyżem Zasługi”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” i „Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski”.

Źródło: Gmina Jabłonna