Barka z kontenerami przepłynęła Wisłę

Przez teren gminy Jabłonna na rzece Wiśle, przepłynęła barka z kontenerami płynąca z Gdańska do Warszawy. Na pokładzie znajdowali się przedstawiciele Zarządu Gospodarki Wodnej oraz studenci.

Wyprawa miała charakter promocyjny oraz badawczy. Ten drugi aspekt polegał na zbieraniu danych na temat szlaku przez studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mają one wskazać zagrożenia dla prowadzenia żeglugi śródlądowej na tym odcinku Wisły, będą też przydatne przy opracowywaniu Studium Wykonalności dla Wisły i studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej w regionie.

Barka, która 19 kwietnia wyruszyła z Portu Gdańsk mierzy ponad 70 metrów. Jest złożona z pchacza oraz barki zładowanej dwudziestoma kontenerami. Jej rejs ma trwać 9 dni. W tym czasie pokonała ona odcinek Wisły z Gdańska do Warszawy liczący ok. 450 km. Miejscowości, w których gościła to Tczew (19 kwietnia), Grudziądz (20 kwietnia), Bydgoszcz (21-22 kwietnia), Solec Kujawski (22 kwietnia), Toruń (23 kwietnia), Włocławek (24 kwietnia), Płock (25 kwietnia) i dopłynęła do Modlina Twierdzy a w czwartek 27 kwietnia przez teren gminy Jabłonna ostatecznie trafiła do Warszawy. Powrót zajmie cztery dni, czyli tyle, ile realnie potrzeba na przebycie takiego odcinka.

Przedsięwzięcie jest elementem międzynarodowego projektu EMMA, którego celem jest zwiększenie świadomości o korzyściach, jakie niesie za sobą transport morski i śródlądowy.

Zabezpieczeniem szlaku wodnego zajęli się ratownicy z OSP Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy oraz WOPR Włocławek.

Marek Karpowicz