Jak głosować?

W wyborach samorządowych głosować może każdy, kto ukończył 18 lat i mieszka na terenie danej gminy: jest zameldowany lub wpisany do stałego rejestru wyborców. Lokale wyborcze będą w niedzielę, 21 października otwarte w godz. 7.00-21.00.

Wyborca dostaje plik różnokolorowych 4 kart do głosowania: na wójta, na radnych gminy, radnych powiatu i radnych sejmiku wojewódzkiego.

Kodeks Wyborczy stanowi, że „wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak x”, gdzie przez x: „rozumie się co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”.

W głosowaniu można oddać TYLKO:
– jeden głos na wójta
– jeden głos na radnego gminnego
– jeden głos na radnego powiatowego
– jeden głos na kandydata do sejmiku wojewódzkiego

Kampania wyborcza zakończyła się 19 października o godz. 24.00. Z kolei 20 października zaczęła się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do godz. 21.00. Grzywna za złamanie ciszy może wynieść nawet 1 mln zł. Za złamanie ciszy uważa się m.in. wieszanie plakatów wyborczych, rozpowszechnianie ulotek czy agitowanie na Facebooku.