Jabłonna wykreśla ścieżki rowerowe. Negatywna opinia Legionowa

W poprzednim miesiącu Urząd Gminy zrezygnował z budowy ścieżek rowerowych na ul. Chotomowskiej w Jabłonnie, Chotomowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej od Jabłonny do wsi zachodnich w ramach wspólnego projektu ośmiu gmin. Miasto Legionowo jako lider projektu wydało negatywną opinię, co do zmian zaproponowanych przez gm. Jabłonna.

Podczas sierpniowej sesji Rady Gminy upubliczniono pisma, które wicewójt Marcin Michalski wystosował do Urzędu Miasta Legionowo. Dotyczyły one budowy ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna. Wcześniej wójt oraz wicewójt nie poinformowali radnych, ani mieszkańców o podjętych decyzjach.

– Niestety zmuszeni jesteśmy wyłączyć z tego etapu odcinek zaprojektowany wzdłuż ulicy Chotomowskiej wraz z pozostałą częścią Chotomowa oraz odcinek biegnący drogą wojewódzką z Jabłonny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego – napisał 3 sierpnia do lidera projektu wicewójt Michalski.

Oznacza to, że w ramach wspólnego projektu 8 okolicznych gmin nie powstaną ścieżki rowerowe, które miały połączyć Jabłonnę ze wsiami zachodnimi oraz Jabłonnę z Chotomowem i Chotomów z Legionowem. Z decyzji kierownictwa jabłonowskiego urzędu nie jest zadowolone Miasto Legionowe, będące liderem projektu.

– Gmina Legionowo potwierdza otrzymanie informacji od Gminy Jabłonna dotyczące wyłączenia z projektu części zadań inwestycyjnych, które zobowiązała się zrealizować na etapie jego przygotowania. Gmina Legionowo wyraziła negatywną opinię w sprawie wskazanych zmian Gminy Jabłonna, jednakże opinia ta nie może i nie wpływa na decyzje podejmowane przez Gminę Jabłonna. Gmina Jabłonna jest partnerem projektu i podejmuje decyzje w sposób suwerenny. Gmina Legionowo jest zobowiązana do przekazania decyzji partnera dotyczącej ograniczenia zakresu rzeczowego projektu do Instytucji Wdrażającej tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w celu dokonania analizy wpływu zmian na ocenę projektu jako całości przez Instytucję Wdrażającą, na podstawie której projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE – informuje Tamara Mytkowska, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legionowo.

Władze Legionowa wystąpiły do MJWPU o wydłużenie terminu realizacji projektu, ale jak oficjalnie informują, główną przesłanką ku temu była trudna sytuacja na rynku usług budowlanych i wysokie koszty robót zawarte w ofertach wykonawców.

Od jakiegoś czasu pojawiają się nieoficjalne informacje, iż jeśli gm. Jabłonna nie otrzyma zgody na wykonanie ścieżek rowerowych w innych lokalizacjach aniżeli początkowo deklarowała, niewykorzystane kilometry (i jednocześnie środki zewnętrzne) może przejąć inna gmina. Nie potwierdza, jak i nie zaprzecza temu lider projektu.

– Gmina Legionowo na chwilę obecną nie posiada informacji czy niezrealizowane kilometry przejmie inny partner. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane po przeprowadzeniu analizy i oceny, o których mowa powyżej – odpowiada T. Mytkowska.

W najbliższych dniach będziemy kontynuować temat problemów z budową ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców