Gmina nie oświetli przejść dla pieszych i przystanków

Urzędnicy nie doszacowali kosztów wykonania oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków autobusowych, które miało zostać zrealizowane już w poprzednim roku. Oferty firm znacząco przewyższają kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.

W poprzednim roku Rada Gminy zarezerwowała w budżecie środki na budowę oświetlenia przystanków i przejść dla pieszych. Zabiegali o to przede wszystkim mieszkańcy wsi zachodnich, którzy szczególnie jesienią i zimą mają problemy z autobusami niezatrzymującymi się na przystankach. Te są nieoświetlone, przez co zdarza się, że kierowcy nie widzą osób czekających na przystankach. Nieoświetlone są również przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 630, a należy dodać, że panuje na niej sporu ruch pojazdów.

– W dalszym ciągu nasi mieszkańcy wychodzą z latarkami na przystanki, żeby autobus zatrzymał się. Nie ma innej możliwość, ponieważ wieczorami ich nie widać – stwierdziła na sesji radna Teresa Gałecka.

Wójt Jarosław Chodorski tłumaczył, że nie udało mu się wszystkiego zrobić. Wójt jednak zaliczył tę inwestycję do drobnych rzeczy.

Zanosi się na to, że inwestycja nie zostanie zrealizowana także w tym roku. Gmina ogłosiła przetarg i zamierzała przeznaczyć na prace 145.000 zł. Okazało się jednak, że jest to kwota zdecydowanie zbyt niska. Firma z Legionowa za oświetlenie przejść dla pieszych i przystanków wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 630 zażyczyła sobie 887.000 zł, natomiast przedsiębiorstwo z Zielonki – 596.150 zł. Możliwe, że tak wysokie kwoty są spowodowane zbyt późnym ogłoszeniem przetargu przez gm. Jabłonna.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach był to kolejny przetarg, gdzie jabłonowscy urzędnicy nie doszacowali kosztów inwestycji. Wcześniej pomylili się o ponad 370.000 zł przy zamówieniu na naprawę dróg gruntowych oraz o około 7.000.000 zł w zakresie budowy ścieżek rowerowych.

Jabłonna Dla Mieszkańców