„Dla takich osób warto pracować społecznie”. Teresa Gałecka o niepełnosprawnych uczestnikach warsztatów i ich bliskich

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna od sierpnia realizuje projekt „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa”, który dofinansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego. – Widząc radość i szczęście w oczach osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich, jak również ich zaangażowanie w wykonywanie zadań związanych z warsztatami, cieszę się, że to właśnie nasze stowarzyszenie może wykonywać ten projekt – mówi Teresa Gałecka, prezes stowarzyszenia.

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wsparciem członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy współpracujących z tymi osobami poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Warsztaty obejmują szczególnie zagadnienia dotyczące procesu integracji osób z niepełnosprawnościami w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej. Jednym z najważniejszych elementów jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom, jakie spowodował w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Prezes stowarzyszenia: cieszę się, że możemy realizować ten projekt

– Bardzo się cieszę, że możemy realizować ten projekt. W naszej gminie nie prowadzi się żadnych warsztatów dla osób z niepełnosprawnością, jak i dla ich rodzin, a po realizacji tego projektu zorientowałam się, jak bardzo jest to ważne dla jednych i drugich. Sam fakt, że mogą wyjść z domu, spotkać się z osobami o podobnych problemach, jak sobie i swoim bliskim pomóc oraz poczuć się potrzebnym – komentuje Teresa Gałecka.

– Dziękuję osobom prowadzącym warsztaty, szczególnie pani Aldonie Chróściewicz, która jest osobą pełną zapału, profesjonalistką wkładającą całe serce w wykonywanie swoich zadań. Uczestnicy projektu bardzo ja polubili i z ochotą wykonywali ćwiczenia. Bardzo dziękuję również naszym super wolontariuszkom z Sadowej i naszym super paniom wykładającym arkana finansowe. Stworzyły one rodzinny klimat, gdzie prostym językiem odpowiadały na pytania uczestników. Również właściciele Domu Weselnego Eden stanęli na wysokości zadania i wszystko było przygotowane perfekcyjnie, a obiadki były „palce lizać”. Największą radością sprawiają uczestnicy, którzy sumiennie przychodzą i z radością uczestniczą w projekcie. Dla takich osób warto pracować społecznie – dodaje Teresa Gałecka.

W realizowanym projekcie biorą udział osoby z powiatu legionowskiego, jak również z powiatów sąsiednich, tj. nowodworskiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

Jakie warsztaty?

Cykl warsztatów składa się z następujących elementów:

  • Warsztaty szkoleniowe z mindfulness, hortiterapii, arteterapii obejmujące aktywne narzędzia służące podnoszeniu umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
  • Warsztaty szkoleniowe z zakresu zabezpieczenia finansowego przyszłości OzN i ułatwienie im usamodzielnienia, adaptacji w społeczeństwie zwiększającej ich aktywność życiową i zaradność osobistą oraz niezależność ekonomiczną;
  • Warsztaty szkoleniowe z zakresu z prowadzenia masaży relaksacyjnych dedykowanych dla OzN;
  • Warsztaty szkoleniowe z zakresu łagodzenie negatywnych skutków jakie spowodował w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Stowarzyszenie serdecznie zaprasza do udziału w uroczystym spotkaniu związanym z Mikołajkami 2021 oraz Międzynarodowym Dniem OzN, które odbędzie się w niedzielę 5 grudnia. W ramach spotkania zostaną wręczone dyplomy, prezenty dla uczestników projektu, odbędzie się koncert muzyki świątecznej, warsztaty świąteczne i wspólne śpiewanie kolęd. Nie zabraknie również poczęstunku daniami wigilijnymi.