Debata nad zmianą planu w Skierdach

Za nami pierwsza dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Skierkach rozmawiano na temat działek przy ulicach Jaśminowej i Mazowieckiej.

W środę, 4 lutego w Filii GCKiS w Skierkach odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego. Na spotkaniu zjawili się projektanci, wójt Chodorski, radna Świątko, pracownik Referatu Ładu Przestrzennego i kilku mieszkańców.

Zmiana planu dotyczy jednej z działek na ul. Jaśminowej. Jej właściciel wystąpił o to, by móc wybudować budynek. Wszelkie uwagi na temat zmiany planu można składać do Urzędu Gminy do 9 marca 2015 r.

2

3

4

Jabłonna Dla Mieszkańców