Rajska Jabłoń bez podwyżki za wodę

Mieszkańcy osiedla Rajska Jabłoń nie odczują podwyżek cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Rada Gminy nie zgodziła się, żeby operator podniósł stawkę.

Na styczniowej sesji pod obrady Rady Gminy trafił projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę urządzeń wodociągowych Mennicy Invest, która obsługuje mieszkańców z osiedla Rajska Jabłoń. Do tej pory cena wynosiła 3,56 zł za m³ (+ VAT). Mennica Invest ustaliła z gminą jeszcze przed sesją, że kwota netto wzrośnie o 3 grosze, aby stawka od 1 kwietnia była na zbliżonym poziomie, jak w pozostałych rejonach Jabłonny.

Problem pojawił się, gdy radni przegłosowali wcześniejszą uchwałę dotyczącą taryf, według której mieszkańcy gm. Jabłonna będą płacić za wodę 3,70 zł (+ VAT). Dlatego też Komisja Rozwoju zaproponowała, by podnieść stawkę dla mieszkańców Rajskiej Jabłoni do identycznego poziomu.

– Podnoszenie ceny na tym osiedlu jest nieuzsadnione, ponieważ nie przedstawiono żadnej kalkulacji. Poza tym koszt wyprodukowania wody to jedna trzecia tego, co pobiera Mennica Invest. Jest ona spółką komercyjną, więc gmina nie będzie miała żadnych korzyści z podwyżki. Nie można obciążać mieszkańców dodatkowymi opłatami, tylko dlatego, żeby wyrównać stawki – skomentował wniosek radny Paweł Krajewski.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Mennicy Invest, który był zaskoczony tym, że radni ustalili stawkę w pozostałych rejonach gminy na 3,70 zł (+ VAT). Stwierdził, że jego firma początkowo proponowała taką samą kwotę za swoje usługi, ale z racji wyrównania cen, zgodziła się na obniżkę do 3,59 zł (+ VAT).

Postanowiono zatem, że pod głosowanie zostanie poddany wniosek Komisji Rozwoju o podwyżkę ceny wody do poziomu 3,70 zł (+ VAT). Wójt Jarosław Chodorski zarzucił przewodniczącemu rady, że wprowadza innych w błąd, ponieważ komisja była… przeciwna wnioskowi. Wójt ocenił, że ten został odrzucony już na obradach komisji, ponieważ zagłosowało “za” nim tylko 3 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

– Panie wójcie, głosów wstrzymujących się, nie można traktować jako “przeciw” – wytłumaczył Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

Chwilę później Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła wniosek. Radny Krajewski zaproponował, by również odrzucić uchwałę i pozostawić stawkę 3,56 zł (+ VAT). Z kolei radna Teresa Gałecka twierdziła, że skoro wójt porozumiał się z Mennicą Invest, należy zgodzić się na podwyższenie ceny do 3,59 zł (+ VAT). Ostatecznie uchwała nie została podjęta, ponieważ “za” zagłosowało jedynie sześciu radnych (Gałecka, Kowalik, Krzyżanowski, Majewska, Modzelewski, Świątko), a przeciwko siedmiu (Grzybek, Krajewski, Nowosiński, Szymkowski, Syguła, Wodzyński, Zieliński).

Jabłonna Dla Mieszkańców