Co z ulicą Listopadową?

Mieszkańcy ulicy Listopadowej w Jabłonnie chcą, żeby gmina wypełniła zobowiązania z poprzedniego roku i w końcu wykonała projekt chodnika wzdłuż ich ulicy wraz z łącznikiem. W pomoc mieszkańcom włączył się jeden z radnych.

W pierwszej połowie sierpnia mieszkańcy ul. Listopadowej skierowali oficjalne pismo do wójta Jarosława Chodorskiego, w którym przypomnieli mu o niezrealizowanej w ubiegłym roku inwestycji. Kopia pisma wpłynęła również do naszej redakcji.

Zaniepokojeni brakiem jakichkolwiek działań Urzędu Gminy w Jabłonnie dotyczących dokończenia inwestycji na ul. Listopadowej kierujemy  kolejne pismo do p. Wójta z przypomnieniem o niezrealizowanej inwestycji. Nie chcielibyśmy, aby i obecny 2016 rok był powtórką sytuacji z 2015 roku.

W 2014 roku Gmina Jabłonna wspólnie z Legionowem zakończyła budowę odcinka ul. Listopadowej od kanałku do końca ulicy. Natomiast położenie kostki na odcinku od ul. Królewskiej do kanałku sfinansowali wspólnie z Gminą mieszkańcy.

Poprzednia p. Wójt na spotkaniu z mieszkańcami ul. Listopadowej obiecała dokończenie inwestycji na całej ulicy tzn. dokończenie chodnika i położenie kostki na jej odgałęzieniach ( ok. 120 m długości). Więc nasze starania o zrealizowanie w/w obietnicy trwają już od 2014 roku.

Wiosną 2015 roku wydawało się, że nasze bardzo duże zaangażowanie finansowe w dotychczasową infrastrukturę opisaną w pismach do Gminy przyniosło pozytywne rezultaty, ponieważ Rada Gminy przyznała kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika. Nie wyraziła też zgody na zdjęcie tej sumy z budżetu o co w listopadzie p. Wójt wnioskował, tłumacząc, że tylko 50 % mieszkańców wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie części swoich nieruchomości na przedmiotowy chodnik. Taka argumentacja nie jest do końca prawdą, ponieważ wiosną br. mieszkańcy zamieszkali po lewej stronie ulicy wyrazili  zgodę na taką inwestycję, poza jedna osobą, która nie zwróciła nam otrzymanego druku. Z naszych informacji wynika, że z  mieszkańców po drugiej stronie ulicy jedynie dwóch właścicieli nie wyraziło takiej zgody.

Mieszkańcy uważają, że jeżeli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakłada poszerzenie pasa drogowego ul. Listopadowej to wskazane byłoby skorzystanie przez z  Gminę ze specustawy ze względu na potrzeby społeczne. Wywłaszczenie jednego lub dwóch właścicieli to koszt rzędu 3-6 tysięcy, więc nie nadwyręży to zbytnio budżetu Gminy.
Informujemy, ze wraz z wykonaniem przez miasto Legionowo i Gminę  Jabłonna odcinka ul. Listopadowej ruch na naszej ulicy bardzo się nasilił. Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa z Legionowa  rozpoczęła  budowę dużego osiedla, co spowoduje jeszcze zwiększenie ruchu.

Zwracamy uwagę władzom Gminy, że dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców należy do jej obowiązków. Ulica listopadowa posiada tylko 6 m szerokości i przy nasilonym natężeniu ruchu i mijających się samochodach osoby starsze, matki z wózkami, dzieci na rowerkach, dzieci szkolne nie mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ przejeżdżający klika centymetrów od nich samochód stwarza zagrożenie życia.

Nie rozumiemy tak kategorycznego sprzeciwu obecnych władz Gminy i takiej niechęci do inicjatyw mieszkańców ul. Listopadowej. Odnosimy wrażenie jak gdyby urzędnicy nie mieli ochoty z nami współpracować, a traktują nas jak wrogów z którymi trzeba walczyć.
Mamy nadzieję, że władze Gminy zmienią swoje stanowisko w aspekcie naszych inicjatyw i zakończą ostatecznie ten problem.

W przypadku braku działań w powyższej sprawie sprawę skierujemy do wyższej instancji.

Z poważaniem
Mieszkańcy ul. Listopadowej

Sprawą mieszkańców ul. Listopadowej zainteresował się radny Marek Zieliński, który 16 sierpnia skierował do wójta wniosek do tegorocznego budżetu. Wniósł on o wprowadzenie – podczas wrześniowej sesji Rady Gminy – do budżetu zadania: „Wykonanie projektu chodnika ulicy Listopadowej w Jabłonnie wraz z łącznikiem ul. Listopadowa nr 13, 13a, 13b, 15, 15a, 15b”.

– Proszę o przesunięcie kwoty 10.000 złotych na wskazane zadanie z wolnych środków gminy Jabłonna – napisał radny.

Ponadto zauważył, że podczas przebudowy ul. Szkolnej w Jabłonnie zdemontowano kostkę brukową, która może zostać jeszcze wykorzystana do powtórnego użycia. M. Zieliński przyznał, że na placu budowy widział około 50 palet wspomnianej kostki.

– Zwracam się do Pani z pytaniem, co dalej stanie się z tą kostką brukową? Czy kostka brukowa odzyskana z ulicy Szkolnej, może zostać przewieziona na łącznik ulicy Listopadowej nr 13, 13a, 13b, 15, 15a, 15b w celu późniejszego ułożenia po uzyskaniu projektu budowy chodnika i łącznika i stosownych pozwoleniach na budowę? – radny wystosował interpelację do Agnieszki Sobczak, naczelnika Wydziału Inwestycji.

Podczas najbliższych posiedzeń Rady Gminy dowiemy się, jakie plany Urząd Gminy ma w stosunku do ul. Listopadowej, jak i kostki brukowej. Po uzyskaniu tych informacji, powrócimy do tematu.

Jabłonna Dla Mieszkańców