Radni będą pracować zdalnie

Koronawirus koronawirusem, ale pracować trzeba. Z takiego założenia wychodzą radni, którzy już w najbliższy poniedziałek wznowią posiedzenia. Pierwsze zaplanowane jest w Domu Ogrodnika, ale kolejne obrady komisji odbędą się już zdalnie. Zgodnie z prawem organizatorzy komisji i sesji muszą zapewnić dostęp do nich także mieszkańcom.

W powodu epidemii koronawirusa odwołane zostały posiedzenia komisji i sesja Rady Gminy, które miały odbyć się pod koniec poprzedniego miesiąca. W kwietniu radni jednak zamierzają powrócić do swoich obowiązków. I tak już w poniedziałek (20.04) o godz. 12.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. Jej członkowie zapoznają się ze sprawozdaniami OSP Chotomów i OSP Jabłonna oraz informacjami odnośnie stanu wału przeciwpowodziowego.

Następne posiedzenia odbędą się już w trybie zdalnym, tj. Komisja Rozwoju (20 kwietnia, godz. 14.00), Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (21 kwietnia, godz. 12.00) oraz Komisja Budżetowa (23 kwietnia, godz. 14.00). Podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zostanie przedstawiona informacja Urzędu Gminy na temat przygotowania szkół do prowadzenia zajęć podczas epidemii koronawirusa, jak również uczestniczy zapoznają się z przygotowaniami do Akcji Lato, jak i przebiegiem rekrutacji kandydatów na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na Komisji Budżetowej skarbnik gminy przedstawi bieżącą sytuację finansową gm. Jabłonna w związku z epidemią koronawirusa.

Sesja Rady Gminy zaplanowana jest na 27 kwietnia. Nie ma jeszcze oficjalnej informacji, czy odbędzie się w Domu Ogrodnika czy zdalnie.

Zgodnie z prawem każdy mieszkaniec ma możliwość udziału w posiedzeniach merytorycznych komisji oraz w sesji Rady Gminy, jak i zabrania podczas nich głosu. Dotyczy to również posiedzeń w trybie zdalnym.