Urząd Gminy. Koronawirus może zabrać nawet 7 milionów złotych

Marta Wojtachnio, skarbnik gm. Jabłonna szacuje, że do kasy Urzędu Gminy może nie wpłynąć w tym roku blisko 7 milionów złotych w związku z epidemią koronawirusa i jej skutkami. Na tę chwilę jest to najczarniejszy scenariusz, który zakłada skarbniczka. Gdzie samorządowcy będą szukać oszczędności?

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Budżetowej Marta Wojtachnio poinformowała radnych, że tegoroczne dochody gm. Jabłonna mogą być niższe o około 7 mln zł niż zakładano jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Co składa się na tę kwotę?

Prognozuje się, że w 2020 roku urząd otrzyma około 4 mln zł mniej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Z kolei subwencja oświatowa została już zmniejszona o 276.114 zł. Niższe wpływy będą również z podatku od nieruchomości w związku z prawdopodobnym zwolnieniem przedsiębiorców z tego obowiązku, co może kształtować się na poziomie nawet około 1,4 mln zł. Ponadto planowane wpływy od czynności cywilnoprawnych (obrót nieruchomościami, sprzedaż samochodów) mogą wynieść jedynie 50 proc., czyli być niższe o około 1,25 mln zł.

Na czym urząd będzie oszczędzać?

Mniejsze dochody będą wiązać się ze zmniejszeniem wydatków. Oszczędności można spodziewać się w oświacie i transporcie lokalnym. Pod uwagę brana jest również rezygnacja z nabywania nowych nieruchomości oraz wykreślenie z planowej realizacji poszczególnych remontów i modernizacji budynków oraz dróg.

Gmina łata budżet obligacjami

Mimo że wiele samorządów w związku epidemią koronawirusa i jej skutkami gospodarczymi zamierza zacisnąć pasa, na najbliższej sesji Rady Gminy wójt Jarosław Chodorski będzie przekonywał radnych, żeby wyrazili zgodę na emisję obligacji na łączną kwotę blisko 38 mln zł. Urząd planuje spłacać obligacje do 2038 roku między innymi przy pomocy emisji kolejnych obligacji bądź zaciąganych kredytów. Jarosław Chodorski planuje przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu w tegorocznym budżecie.

Warto wiedzieć, że w poprzednim roku gm. Jabłonna wyemitowała już obligacje o wartości 27.402.000 zł.

[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Wójt nie chce oszczędzać. Wyemituje obligacje za 38 milionów złotych?