Znamy terminy matury i egzaminu ósmoklasisty. Przedszkola i szkoły nadal zamknięte

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca, a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca. Przedłużono jednocześnie do 24 maja zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. – Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin – zaznaczył szef resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

Egzamin maturalny
 • Termin: 8-29 czerwca.
 • W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
 • Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca.
 • Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do około 11 sierpnia.
 • Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.
Egzamin ósmoklasisty
 • Termin: 16-18 czerwca.
 • Rząd planuje, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.
Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca – 9 lipca.
 • Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia.
Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków
 • Termin: 24 maja
 • Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
 • W niedługim terminie rząd poda informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. – Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na uczelniach
 • Termin: 24 maja.
 • Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
 • Rząd zachęca szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
 • Rząd zachęca uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

Źródło: gov.pl