Wójt nie chce oszczędzać. Wyemituje obligacje za 38 milionów złotych?

Mimo że wiele samorządów w związku epidemią koronawirusa i jej skutkami gospodarczymi zamierza zacisnąć pasa, Gmina Jabłonna nie martwi się o sytuację finansową. Na najbliższej sesji wójt Chodorski będzie przekonywał radnych, żeby wyrazili zgodę na emisję obligacji na łączną kwotę blisko 38 milionów złotych. Urząd planuje spłacać obligacje do 2038 roku między innymi przy pomocy emisji kolejnych obligacji bądź zaciąganych kredytów.

– Gmin Jabłonna wyemituje 37.817 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 37.817.000 zł – czytamy w projekcie uchwały przygotowanym na najbliższą sesję Rady Gminy, która odbędzie się 27 kwietnia.

Wójt Jarosław Chodorski planuje przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu w tegorocznym budżecie. Ostatnią serię obligacji Urząd Gminy zamierza spłacić w 2038 roku.

– Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jabłonna w latach 2020-2038. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jabłonna lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2038 – czytamy dalej w projekcie uchwały.

Środki finansowe uzyskane w ramach emisji obligacji mają pozwolić Gminie Jabłonna na wykonanie tegorocznych inwestycji. Obecnie brakuje samorządowi ok. 38 mln zł, żeby móc zrealizować zakładane plany inwestycyjne.

Czy radni wyrażą zgodę na emisję obligacji? Prawdopodobnie tak, ponieważ większość z nich nawet nie zadaje pytań tuż przed głosowaniami na sesjach, niemniej przekonamy się w poniedziałek.