Kombatanci przy wigilijnym stole

Przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu legionowskiego wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym 14 grudnia br. w auli Starostwa Powiatowego Legionowie. Wigilię zorganizowano z myślą o integracji członków środowiska kom­batanckiego, uhonorowaniu ich wkładu w walkę o niepodległość oraz działal­ności na rzecz pielęgnowania pamięci o bohaterskiej walce za wolność Ojczy­zny.

Czytaj dalej

Przegłosowano podwyżkę podatków

Radni podnieśli stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. M.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą 0,59 zł więcej od 1 m2 powierzchni użytkowej. Wójt Chodorski uspokaja, że przegłosowana podwyżka podatków to tylko drobne grosze.

Czytaj dalej