Strażak oddał szpik

Kilka miesięcy temu zadzwonił telefon… Jesteś potrzebny! I tak zaczęła się droga Norberta Wysockiego z fundacją DKMS i oddaniem szpiku dla genetycznego bliźniaka. Norbert Wysocki jest założycielem i wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy, która zabezpiecza teren rzeki Wisły także po stronie gm. Jabłonna.

Czytaj dalej

Nie ma pieniędzy na wodociąg i kanalizację

Brakuje pieniędzy na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Gmina nie doszacowała kosztów kolejnych zadań, a wykonawca podejmie się prac za około 52 mln zł. Nadal nie ogłoszono przetargów na następne zadania. Już teraz finanse wychodzą poza zapisy projektu.

Czytaj dalej