Podstawówka i szkoła średnia w jednym budynku? Gmina nie ma pieniędzy na samodzielną inwestycję

Gmina Jabłonna wystąpiła do legionowskiego starostwa z pomysłem wspólnej budowy zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i szkoły średniej. Powód? Urząd Gminy nie ma środków na samodzielną budowę szkoły podstawowej na Przylesiu, dlatego szuka wyjścia z patowej sytuacji. Problem jednak w tym, że ten pomysł może odsunąć w czasie rozpoczęcie budowy szkoły, natomiast wspólna inwestycja będzie wiązać się z obecnością dzieci młodszych i starszych w jednym budynku.

We wrześniu informowaliśmy, że Urząd Gminy nie posiada środków finansowych na budowę szkoły podstawowej na Przylesiu. Mówił o tym przewodniczący rady Wojciech Nowosiński, który stwierdził, że „budowa szkoły jest trudna ze względu na inne inwestycje i musi mieć swoją kolejność”. Dodał też, że najważniejszym problemem są pieniądze.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Kiedy budowa nowej szkoły w Jabłonnie? Usłyszałam, że za minimum 5 lat

Dwie szkoły w jednym budynku

Wójt Jarosław Chodorski postanowił wybrnąć z sytuacji i jabłonowski urząd wystąpił do starostwa powiatowego z pomysłem opracowania koncepcji budynku, w którym znajdowałaby się szkoła podstawowa i szkoła średnia. Zespół szkół miałby powstać na terenie, na którym gmina początkowo planowała wybudować jedynie szkołę podstawową.

– Na ten moment nie jest przesądzone, czy byłaby to szkoła branżowa czy liceum ogólnokształcące, bo to wymagałoby przeprowadzenia dokładniejszej analizy, jakie byłoby zapotrzebowanie z punktu widzenia gminy. Jest duże prawdopodobieństwo, że potrzeba byłaby bardziej w kierunku liceum ogólnokształcącego – mówił na sesji Rady Powiatu Grzegorz Kubalski z Zarządu Powiatu Legionowskiego.

Grzegorz Kubalski poinformował radnych, że decyzja o realizacji inwestycji, mogłaby zostać podjęta, kiedy gmina zarezerwuje teren na potrzeby szkoły średniej.

Dzieci młodsze będą przebywać ze starszymi dziećmi?

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kado stwierdził, że w przeszłości pojawiały się zarzuty odnośnie oświaty związane z funkcjonowaniem różnych typów szkół w jednym budynku, co było spowodowane przebywaniem obok siebie dzieci młodszych i dzieci starszych.

– Przy lokalizacji szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, muszą być spełnione określone warunki dotyczące separacji uczniów z jednej i drugiej szkoły. Natomiast byłbym daleki od twierdzenia, że każdy przypadek, w którym jedna i druga szkoła ze sobą sąsiadują, prowadzi do takich czy innych problemów – odpowiedział Grzegorz Kubalski.

Z pewnością gmina i starostwo miałyby twardy orzech do zgryzienia, w jaki sposób oddzielić dzieci młodsze od starszych np. podczas lekcji wychowania fizycznego w hali, która znajdowałaby się w budynku i z której korzystaliby uczniowie obu szkół, nie mówiąc nawet o szatniach przed wspomnianym wf-em.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Gmina przepłaci ponad 2.000.000 zł za działkę?

Nowa szkoła miała pomóc starej szkole

W ostatnich latach głównym argumentem odnośnie budowy nowej szkoły podstawowej, było przepełnienie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Pomysł gminy może zatem doprowadzić do sytuacji, że ten problem nadal nie zostanie rozwiązany, ponieważ decyzja o budowie dwóch szkół w jednym budynku, automatycznie wiązałaby się ze zmniejszeniem liczby miejsc przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej w nowej placówce oświatowej na Przylesiu. Planowany budynek nie jest bowiem z gumy i przyjmie określoną liczbę uczniów.

Inwestycja odsunięta w czasie

Ponadto należy liczyć się z tym, że rozmowy między gminą a powiatem odsuną w czasie moment rozpoczęcia budowy szkoły. Bez względu na to, czy będzie to zespół szkół czy jedynie szkoła podstawowa, gmina nie rozpocznie inwestycji bez wypracowania ostatecznego porozumienia lub zakończenia rozmów z powiatem, co może ciągnąć się miesiącami.

Warto dodać, że w 2019 roku gmina miała wykonać wstępną koncepcję budowy szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, natomiast propozycja złożona powiatowi odnośnie wspólnego opracowania koncepcji budynku, w którym znajdowałyby się dwie szkoły, wskazuje że jabłonowski urząd zmarnował blisko rok w temacie rozpoczęcia inwestycji. Pojawiają się komentarze, że gmina może celowo opóźniać inwestycję z powodu braku środków finansowych na jej realizację.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Ostre cięcia w budżecie. Rezygnują z inwestycji za ponad 17.000.000 zł

fot. Powiat Legionowski