Kombatanci przy wigilijnym stole

Przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu legionowskiego wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym 14 grudnia br. w auli Starostwa Powiatowego Legionowie. Wigilię zorganizowano z myślą o integracji członków środowiska kom­batanckiego, uhonorowaniu ich wkładu w walkę o niepodległość oraz działal­ności na rzecz pielęgnowania pamięci o bohaterskiej walce za wolność Ojczy­zny.

Czytaj dalej