Konkurs na gminną maskotkę

Urząd Gminy ogłosił konkurs na opracowanie projektu maskotki Gminy Jabłonna. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 lat zamieszkałych w gm. Jabłonna lub uczęszczających do placówek edukacyjnych na terenie gminy.

– Jego celem jest wyłonienie najlepszego i najbardziej oryginalnego projektu maskotki. Powinna ona odwoływać się do kultury, tradycji i klimatu regionu oraz być identyfikowana z gminą. Maskotka, która powstanie na podstawie zwycięskiego projektu, będzie towarzyszyć pracownikom Urzędu podczas wszelkiego typu wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Jej postać może pojawić się w formie przebrania, gadżetu reklamowego, znaku graficznego, elementu promocji Urzędu w druku oraz formach elektronicznych itp. – informuje Urząd Gminy.

Projekty można składać do 19 maja osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do urzędu lub przesyłać pocztą. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone.

Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1) oraz metryczkę pracy (zał. nr 2).

Załączniki:

Źródło i fot. Urząd Gminy