Boom na klasę z językiem angielskim

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszy się rekrutacja do klas pierwszych w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie. Deklaracje złożyło już 149 szóstoklasistów – najwięcej do klasy o profilu z rozszerzonym językiem angielskim.

Według danych z poniedziałku, 23 maja o przyjęcie do chotomowskiego gimnazjum ubiega się 149 uczniów szkół podstawowych. Należy jednak podkreślić, że część uczniów zabezpiecza się i gimnazjum w Chotomowie traktuje jako szkołę drugiego wyboru. Kiedy zatem będzie znana dokładna liczba zainteresowanych nauką w pierwszych klasach naszego gimnazjum?

– Myślę, że po wydaniu świadectw, na początku lipca będzie wiadomo, ile osób zdeklaruje się do uczęszczania do do gimnazjum w Chotomowie – powiedziała na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dyrektor tamtejszej szkoły Katarzyna Tomporowska.

Szkoła planuje po wakacjach utworzyć pięć oddziałów klas pierwszych. Największym zainteresowaniem cieszy się profil z językiem angielskim – wypłynęło już 57 deklaracji, natomiast najmniejszym ogólny – o nauce w tej klasie na razie myśli jedynie 12 uczniów. Ponadto zostaną utworzone klasy: matematyczno-goeograficzna (28 deklaracji uczniów), biologiczno-chemiczna (25) oraz usportowiona siatkarsko-piłkarsko (27).

Jabłonna Dla Mieszkańców