Będą pieniądze na zakup nieruchomości w Skierdach. Budowa wodociągów okrojona o kilka milionów złotych

– W tej chwili nie ma w budżecie środków finansowych na zakup tej nieruchomości – mówił miesiąc temu o zakupie gruntów pod przyszłą szkołę w Skierdach Jarosław Chodorski. Wójt znalazł jednak brakujące pieniądze i podczas dzisiejszej sesji zaproponuje radnym okrojenie, w tegorocznym budżecie gm. Jabłonna, inwestycji wodociągowych o kwotę blisko 4,4 mln złotych.

Na wrześniowej sesji Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie za 3,1 mln zł dwóch działek na granicy Skierd i Rajszewa, gdzie w przyszłości miałaby powstać nowa szkoła podstawowa. Wójt poinformował radnych, że w budżecie gm. Jabłonna nie ma pieniędzy na sfinansowanie podjętej uchwały, ale jeśli będzie zgoda radnych, urząd w najbliższych miesiącach będzie przedstawiał propozycje źródła finansowania zakupu działek w Skierdach.

– Dzisiaj nie jestem stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to będzie pokryte z naszych środków finansowych czy z zaciągniętych obligacji – mówił Jarosław Chodorski.

Wójt znalazł już rozwiązanie i podczas dzisiejszej sesji wystąpi do radnych z pomysłem sfinansowania zakupu działek. W projekcie uchwały znajduje się bowiem informacja o zwiększeniu planu wydatków majątkowych na „Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna” o kwotę 3,1 mln zł. Brakujące środki mają zostać wygospodarowane w wyniku zmniejszenia kwoty przeznaczonej na tegoroczne inwestycje wodociągowe. Wójt chciałby zmniejszyć wydatki na „Budowę systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ)” o 4.365.383,05 zł. W projekcie czytamy, że realizacja tego zadania miałaby zostać przesunięta na następny rok.