Bałagan na stacji PKP w Chotomowie. Kto jest odpowiedzialny za sprzątanie?

Od dłuższego czasu wielu mieszkańców narzeka na bałagan panujący w przejściu podziemnym na stacji kolejowej w Chotomowie. – O porządek będzie dbało i musi dbać PKP, bo to jest infrastruktura PKP – mówił podczas sesji Jarosław Chodorski. Wójt pominął jednak pewien „drobny” szczegół, że od 30 lipca 2018 roku, w wyniku porozumienia pomiędzy PKP a Gminą Jabłonna, to Urząd Gminy Jabłonna jest odpowiedzialny za dbanie o porządek w tym miejscu.

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Aneta Mrozek poruszyła temat braku porządku na stacji PKP w Chotomowie.

– Podobno od jakiegoś czasu obowiązki te przejęła gmina. Pani, która mieszka przy stacji, powiedziała, że odkąd przejęliśmy obowiązki i sprzątanie, wygląda to dramatycznie. Byłam na dworcu i że wygląda to strasznie, to jest mało powiedziane. Nie wiem, kiedy ktoś tam był i sprzątał – poinformowała radna Aneta Mrozek.

Wójt obwinia PKP

Wójt odpowiedział, że był pomysł przejęcia w zarządzanie przejścia kolejowego, ale celem było tylko i wyłącznie dostosowanie infrastruktury, żeby można było wykonać szynę rowerową.

– Niemniej jednak gmina nie może zgodnie z prawem, ustawa o finansach publicznych, ponosić kosztów związanych z czymkolwiek, jeśli chodzi o infrastrukturę kolei. W związku z tym te ustalenia i negocjacje, kto ma za to płacić, właśnie stanęły na tym, że kolej ceduje to na nas, a my mówimy, że nie możemy za to płacić – stwierdził wójt Jarosław Chodorski.

Wójt dodał, że to spółka PKP uchyla się od swoich obowiązków, mimo kolejnych próśb gminy. Wójt zauważył również, że „o porządek będzie dbało i musi dbać PKP, bo to jest infrastruktura PKP”.

Kolejarze pokazują porozumienie z gminą

Okazuje się, że 30 lipca 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Gmina Jabłonna zawarły porozumienie w sprawie eksploatacji przejścia podziemnego na stacji w Chotomowie.

– Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego porozumienia obowiązek utrzymania w czystości i porządku przejścia podziemnego dla pieszych na stacji Chotomów należy do Gminy Jabłonna – informuje przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Mimo że porozumienie zostało zawarte na 10 lat, Gmina Jabłonna postanowiła je wypowiedzieć 25 października 2019 roku, jednocześnie informując o możliwości zawarcia kolejnego, jeżeli nakłady i koszty utrzymania poniesione przez gminę, zostaną w całości zrefundowane przez PKP. Termin wypowiedzenia porozumienia mija 30 stycznia 2020 roku i do tego czasu Urząd Gminy jest odpowiedzialny za dbanie o porządek w przejściu podziemnym.

Sekretarz przekonuje, że gmina sprząta

– Przejście podziemne PKP na stacji w Chotomowie było sprzątane przez pracowników gospodarczych każdorazowo po zgłoszeniu zanieczyszczenia przedmiotowego przejścia – przekazała nam sekretarz gminy Agnieszka Sobczak.

Urząd Gminy zapomniał jedynie, wraz z podpisaniem porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w połowie 2018 roku, poinformować mieszkańców, radnych i media o przejęciu obowiązku w zakresie utrzymania czystości na PKP Chotomów. Możliwe, że wtedy do gminy wpływałoby więcej zgłoszeń, ale również byłoby zdecydowanie czyściej…