Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce poszukuje pracowników

– Myślisz o stabilnej i stałej pracy oraz zatrudnieniu, które gwarantuje prawa pracownicze oraz posiada szeroką ścieżkę kariery zawodowej? Jesteś zainteresowany / zainteresowana resocjalizacją, kryminologią, ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw i chciałabyś / chciałbyś realizować zadania ochronne, wychowawcze, psychologiczne lub finansowe, logistyczne, statystyczne oraz w zakresie służby zdrowia? Zapraszamy do pracy w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej! – zachęca Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce.

Zalety pracy w Służbie Więziennej:

 • zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
 • zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
 • możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,
 • atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe,
 • dodatek za stopień,
 • dodatek służbowy,
 • dodatek z tytułu wysługi lat,
 • nagrody uznaniowe,
 • możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,
 • szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera,
 • możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie, w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

Więcej informacji:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 50
Tel: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68
E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce PRACA.

Źródło: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce