Akcja Lato przeniesiona do szkoły

Gminne Centrum Kultury i Sportu planuje, że w Akcji Lato 2018 udział weźmie około 150 dzieci z terenu gm. Jabłonna. W tym roku zajęcia nie będą odbywać się w Domu Ogrodnika, tylko w pobliskiej Szkole Podstawowej w Jabłonnie.

Jak w te wakacje będą przebiegać zajęcia dla dzieci z terenu gm. Jabłonna? W lipcu będą prowadzone przez GCKiS, natomiast w sierpniu przez organizacje pozarządowe. Poznaliśmy pierwsze informacje dotyczące zajęć, które odbędą się w lipcu.

– Złożone są wszystkie pisma u pana wójta. Wiemy kogo zatrudnimy: nauczyciele i wychowawcy będą zatrudnieni wcześniej – zapewnia Grzegorz Przybyłowicz, dyrektor GCKiS.

W tym roku z powodu termomodernizacji zajęcia nie będą odbywały się w Domu Ogrodnika. Zostaną one przeniesione do pobliskiej szkoły podstawowej. Dzieci nie będą również korzystały z jabłonowskiej pływalni, dlatego GCKiS planuje zorganizować wycieczki nad wodę.  Z powodu termomodernizacji Akcja Lato nie będzie odbywać się także w filii GCKiS we wsiach zachodnich.

G. Przybyłowicz przyznał, że pewną bolączką jest to, że nie przygotowano oferty zajęć skierowanej do młodzieży, jedynie do dzieci w wieku 6-14 lat.

– W Chotomowie młodzieży proponuje się spędzanie czasu na rondzie i w miejscu przed zamkniętym przedszkolem. Tak jest co roku. Później dziwimy się, że młodzież pali, jak w Chotomowie nie ma dla niej żadnej oferty spędzenia wolnego czasu – zauważył radny Arkadiusz Syguła.

Jabłonna Dla Mieszkańców