4 złote netto za wodę. Podwyżka?

W najbliższy poniedziałek odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której prawdopodobnie zostanie podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Urząd Gminy przygotował projekt uchwały, który zakłada wprowadzenie stawki w wysokości 4 zł netto za wodę dostarczaną przez PWK Legionowo.

Na dotychczasowym poziomie pozostałaby stawka za odprowadzanie ścieków bytowych – 8,50 zł netto za 1 m3 , opłata abonentowa – 3,04 zł netto oraz opłata za 1 m3 ścieków w budynkach komunalnych wywożonych samochodami asenizacyjnymi – 23,00 zł netto za 1 m3.  Na tym samym poziomie byłaby także opłata abonentowa za wodę – 2,20 zł.

Gmina planuje rozdzielić opłatę za wodę. Woda z urządzeń wodociągowych gminy kosztowałaby jak dotychczas 3,70 zł netto za 1 m3 . Na nową opłatę musieliby przygotować się właściciele nieruchomości, którzy są zaopatrywani w wodę przez PWK Legionowo. Od kwietnia, według projektu uchwały, płaciliby 4,00 zł netto za 1 m3.

– Proponowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń PWK Legionowo uwzględnia zmiany warunków ekonomicznych świadczenia usług w roku obowiązywania taryfy, jak również koszty PWK wynikające z konserwacji i remontów urządzeń infrastruktury wodnej, co wpłynie na zachowanie jakości świadczonych usług – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Proponowane stawki będą głosowane podczas poniedziałkowej sesji Rady Gmin. Odbędzie się ona o godz. 17.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Stawki miałyby obowiązywać od 1 kwietnia br. do 31 marca 2018 roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców