Informacja dla wyborców

Wyborco! W celu wzięcia udziału w głosowaniu, zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców. Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będzie ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz.

14434_ulotka_1

14435_ulotka_2