Za 2 dni wrześniowa sesja Rady Gminy

W środę, 27 września o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy. Wójt Jarosław Chodorski wystąpił o zmniejszenie tegorocznego planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.429.395 zł na budowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gm. Jabłonna.

Zapraszamy do zapoznania się z całym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie.
1) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu;
2) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030;
4) sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości położonych przy
ul. Osiedlowej w obrębie 1-Jabłonna;
5) nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w rejonie skrzyżowania ul. Bagiennej i ul. Promiennej w obrębie 3-Chotomów;
6) nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Jasnej w obrębie 3-Chotomów;
7) nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej w obrębie 6-Janówek Drugi;
8) zmiany nazwy drogi w miejscowości Jabłonna;
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna;
10) wyrażenia zgody za zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jabłonna a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
11) Stanowiska Rady Gminy Jabłonna odnośnie skargi dotyczącej zadań Wójta Gminy Jabłonna,
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców