1.000.000 złotych na Kolejową w Chotomowie

Od lat mówi się o przebudowie ul. Kolejowej, która znajduje się przy stacji PKP Chotomów. Mieszkańcy wskazują, że droga jest w fatalnym stanie. W związku z tym Rada Gminy zabezpieczyła 1.000.000 zł na wykonanie projektu i przebudowę ul. Kolejowej wraz z budową chodnika. Urząd Gminy w dalszym ciągu nie ogłosił przetargu.

– Pod koniec 2017 roku jako Rada Gminy zarezerwowaliśmy w budżecie Gminy Jabłonna 1.000.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy Dąbrowy Chotomowskiej. Mimo że mamy już drugą połowę lipca, Wójt Gminy Jabłonna w dalszym ciągu nie ogłosił postępowania przetargowego. W związku z tym w poprzednim tygodniu wystąpiłem do Wójta z apelem o jak najpilniejsze ogłoszenie przetargu – nie możemy pozwolić na to, że tak ważna inwestycja dla mieszkańców Chotomowa i Dąbrowa Chotomowskiej nie zostanie zrealizowania w tym roku, biorąc pod uwagę, że jako Rada Gminy zapewniliśmy jej finansowanie. Jednocześnie w piśmie zwróciłem uwagę, że konieczne jest przeprowadzenie przebudowy nawierzchni łącznie z odpowiednim wybudowaniem jej podłoża, ponieważ obecny stan trelinki jest tragiczny i położenie asfaltu na ruszającą się trelinkę spowoduje, że nowy asfalt za kilka miesięcy po prostu popęka. Urząd musi również dopilnować wykonania prawidłowego odwodnienia ul. Kolejowej – informuje radny Adam Krzyżanowski.

Stan nawierzchni ul. Kolejowej pozostawia wiele do życzenia. Często zdarza się, że z trelinki obluzowują się kamienie, które później uderzają o samochody bądź pieszych lub rowerzystów. Stan drogi pogarsza się także ze względu na opady, po których zalegają na niej ogromne ilości wody.

Jak dowiadujemy się, urząd zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 r., przetarg miał ogłosić już w pierwszym kwartale tego roku. Niestety gmina nadal tego nie zrobiła.

– W imieniu mieszkańców Chotomowa oraz Dąbrowy Chotomowskiej ponawiam apel o jak najpilniejsze ogłoszenie postępowania przetargowego dotyczącego ww. zadania oraz wnoszę o rozpoczęcie wykonania ww. inwestycji w 2018 r. jeszcze w okresie wakacyjnym – czytamy w piśmie złożonym przez radnego.

Jabłonna Dla Mieszkańców