Za tydzień kolejna sesja Rady Gminy

Już w środę, 23 marca odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy. Posiedzenie tradycyjnie będzie miało miejsce w Domu Ogrodnika. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.00. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad najbliższej sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Jabłonna z dnia 24.02.2016 r.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu
4) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
5) ustalenia opłaty prolongacyjnej
6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2016 r.
7) opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w obszarze centrum wsi Chotomów,
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady:
• działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
• odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.