Wybory prezydenckie 2015

W najbliższą niedzielę, 10 maja wybory prezydenckie w Polsce w 2015 wyłonią osobę, która obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję.

Prawo do głosowania mają wszyscy obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat (z wyjątkiem osób prawomocnie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych praw publicznych albo wyborczych).

W tych wyborach możliwe jest głosowanie korespondencyjne, a osoby powyżej 75. roku życia, a także niepełnosprawne mogą głosować przez pełnomocnika. Będą to pierwsze wybory prezydenckie przeprowadzone na podstawie przepisów kodeksu wyborczego z 2011.

W gm. Jabłonna lokale wyborcze czynne będą w godz. 7.00-21.00. Mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy w 9 lokalach obwodowych komisji wyborczych. O numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych można przeczytać TUTAJ.

Warto wiedzieć, że lokale mieszczące się w Szkole Podstawowej w Jabłonnie są przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Na podstawie postanowienia marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z 4 lutego 2015 roku I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015 roku, zaś  ewentualna II tura nastąpi dwa tygodnie później – 24 maja 2015 roku.

Więcej informacji o wyborach na Prezydenta RP TUTAJ.

wybory prezydenckie

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. inicjatywadlagostynina.pl