Wójt usuwa radnego, bo nie chce z nim rozmawiać

Trwa konflikt polityczny w jabłonowskim samorządzie. Wójt Chodorski uznał, że radny Syguła nie powinien zasiadać w Komitecie Organizacyjnym Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i jednoosobowo wykreślił go ze składu komitetu.

Obecna kadencja jabłonowskiego samorządu charakteryzuje się ciągłymi kłótniami i awanturami. Nie dziwi więc fakt, że jako narzędzie do walki politycznej w końcu wykorzystano elementy patriotyczne. Wójt Jarosław Chodorski wydał zarządzenie, zgodnie z którym wykreślił radnego Arkadiusza Sygułę ze składu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wspomniana decyzja została podjęta jednoosobowo, z pominięciem pozostałych członków komitetu.

– Wobec powtarzających się wystąpień p. Arkadiusza Syguły, których kulminacja nastąpiła podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 26 lutego 2018 roku oraz podczas sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 lutego 2018 roku, a które to wystąpienia poddają w wątpliwość możliwość współpracy z p. Arkadiuszem Sygułą w ramach jakiegokolwiek gremium, w tym tak zaszczytnego jak Komitet Organizacyjny Obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, zasadne i niezbędne jest dokonanie zmiany składu osobowego Komitetu – informuje wójt Chodorski.

Dlaczego obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zamiast łączyć, to dzielą?

Jabłonna Dla Mieszkańców