W poniedziałek spotkanie samorządowców w Legionowie

Samorządowcy z gmin i powiatów dotkniętych ustawą o ustroju miasta st. Warszawa wspólnie walczą o niezależność samorządu. W poniedziałek, 6 lutego o godz. 14.00 spotkają się w Urzędzie Miasta Legionowo, aby wspólnie wypracować stanowisko, które zostanie przesłane do Premier RP Beaty Szydło oraz Marszałków Sejmu i Senatu RP. Hasłem przewodnim akcji jest #niconasbeznas. Samorządowcy protestują przeciwko wprowadzaniu zmian bez konsultacji z mieszkańcami i związkami międzygminnymi.

– My, niżej podpisani sygnatariusze poniższego apelu, zwracamy się z kategorycznym żądaniem wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. W tym wypadku nie została zachowana żadna forma konsultacji. Projekt ustawy jest niekonstytucyjny. Mając powyższe na uwadze żądamy wycofania projektu ustawy spod obrad Sejmu – czytamy w projekcie pisma.

– Podwarszawskie gminy ściśle ze sobą współpracują na wielu płaszczyznach, bez tak drastycznych rozwiązań jakie proponuje projekt ustawy. Jednym z przykładów może być porozumienie o współpracy metropolitalnej, zawarte w 2014 roku przez 40 gmin.Jest ono podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Decyzję co do formy współpracy podjęliśmy wspólnie, szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. Ignorowanie tego faktu jest przejawem braku szacunku dla przepisów ustrojowych kształtujących podstawy samorządności – mówi prezydent Roman Smogorzewski, przypominając, że istnieje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa metropolitalna, do której brakuje jedynie przepisów wykonawczych, regulująca kwestie transportowe aglomeracji.

W Urzędzie Miasta Legionowo i Starostwie Powiatowym została wyłożona odezwa – zachęcamy do składania podpisów. Kolejne punkty, w których będzie można zapoznać się z dokumentem i wyrazić swoje poparcie dla akcji.

Urząd Miasta Legionowo