W szkole będzie tłok

W przyszłym roku szkolnym jabłonowska podstawówka będzie jeszcze bardziej zatłoczona niż dotychczas. Według radnego Krajewskiego niemożliwe będzie wprowadzenie 2 zmian dla dzieci z klas IV-VIII ze względu na większą liczbę godzin lekcyjnych. Dzieci nie pomieszczą się?

Jabłonowscy samorządowcy próbują rozwiązać problem dotyczący przedszkola w Chotomowie, a dokładnie tego, gdzie maluchy już niedługo będą się uczyć. Możliwe, że w wrześniu trzeba będzie „gasić pożar” w kolejnej placówce oświatowej. Już teraz Szkoła Podstawowa jest zatłoczona, a według radnego Pawła Krajewskiego będzie jeszcze gorzej.

Podczas styczniowej sesji radny przedstawił dane dotyczące liczby oddziałów, które obecnie funkcjonują w szkole oraz tych, które powstaną w przyszłym roku szkolnym. Obecnie działa 39 oddziałów w klasach I-VII oraz 5 oddziałów przedszkolnych. Obecnie dzieci z klas I-III mają do dyspozycji 12 sal, natomiast IV-VII 14 sal i dodatkowo korzystają jeszcze z 2 przeznaczonych dla młodszych uczniów.

Według radnego w przyszłym roku w szkole będzie funkcjonować 45 oddziałów. W klasach I-III będzie istniała możliwość przygotowania lekcji na 2 zmiany, ale w klasach IV-VIII już nie. Powód? Starsze dzieci mają więcej godzin lekcyjnych, więc w przypadku dwuzmianowości, druga zmiana kończyłaby lekcje o godz. 20.00. W związku z tym nie będzie nawet możliwości nauki na 3 zmiany w oddziałach IV-VIII.

Radny stwierdził, że jeśli w szkole nie zwiększyłaby się liczba oddziałów, to dzieci jakoś pomieściłyby się, ale dodał, że „wiemy dobrze, że będzie więcej oddziałów”. Radny zauważył, że już niedługo w szkole może wystąpić sytuacja podobna do tej, co w chotomowskim przedszkolu, tj. nie będzie wiadomo, co zrobić z dziećmi.

Wójt Jarosław Chodorski poinformował, że dyrektor szkoły i naczelnik Wydziału Oświaty od miesięcy pracują nad tym, żeby rozwiązać tę sytuację. Dodał, że są pomysły, które zostaną przedstawione. Najbliższa okazja do tego nastąpi w lutym podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Jabłonna Dla Mieszkańców