Skarga na Chodorskiego zasadna!

Pierwszy raz w historii jabłonowskiego samorządu Rada Gminy uznała skargę na działalność wójta za zasadną. Takiego konfliktu na linii wójt – radni jeszcze nie było. Czy jest chociaż cień szansy, że w tej kadencji będą ze sobą współpracować?

Podczas kwietniowej sesji radni mieli podjąć stanowisko w sprawie skargi na wójta Jarosława Chodorskiego, którą wystosowali przedstawiciele Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Przypomnijmy, że Urząd Wojewódzki przekazał ją do wyjaśnienia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, a ten skierował do Rady Gminy, ponieważ ta jest organem kontrolującym pracę wójta.

Skarga dotyczyła niewłaściwego postępowania wójta względem dzieci i nauczycieli podczas Akcji Zima 2016, która odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Jabłonnie.

Radni uznali skargę za zasadną. Za takim stanowiskiem opowiedzieli się: Zenon Chojnacki, Teresa Gałecka, Mariusz Grzybek, Włodzimierz Kowalik, Paweł Krajewski, Adam Krzyżanowski, Marta Lipińska, Bogumiła Majewska, Witold Modzelewski, Artur Szymkowski, Arkadiusz Syguła i Dorota Świątko. Od głosu wstrzymali się: Wojciech Nowosiński i Tomasz Wodzyński. W głosowaniu nie uczestniczył Marek Zieliński.

Jest to pierwszy przypadek w historii jabłonowskiego samorządu, że radni podjęli uchwałę, w której uznali skargę na wójta za zasadną.

Jabłonna Dla Mieszkańców