Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora gimnazjum. Były dwie kandydatki

Katarzyna Tomporowska pozostanie dyrektorem Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie. Tak zdecydowała komisja konkursowa, która została powołana w celu wyłonienia kandydata na to stanowisko.

Na początku tygodnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która miała wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora chotomowskiego gimnazjum. W konkursie wystartowały dwie panie: Katarzyna Tomporowska, czyli dotychczasowa dyrektor oraz Beata Janas (wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim).

Ośmioosobowa komisja, w której skład weszli: wicewójt Marcin Michalski, radni Arkadiusz Syguła i Paweł Krajewski oraz przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Związku Nauczycielstwa Polskiego, lepiej oceniła K. Tomporowską. Zdecydowało doświadczenie dotychczasowej dyrektorki, znajomość szkoły oraz praca, którą do tej pory wykonała.

Obecnie pani dyrektor czeka na uprawomocnienie się i oficjalne ogłoszenie wyniku konkursu przez wójta.

Jabłonna Dla Mieszkańców