Rozpada się asfalt na nowej trasie autobusu 731

Autobusy linii 731 jeszcze nie ruszyły na nową trasę, a już na przebudowanych odcinkach pojawiają się pierwsze uszkodzenia. Czy to wina pospiesznego dostosowywania trasy?

Z końcem grudnia 2015 roku autobusy 731 stracą możliwość korzystania z pętli przy ul. Akademijnej w Jabłonnie. W związku z tym Urząd Gminy uzgodnił z Zarządem Transportu Miejskiego warunki zmiany trasy autobusu z wykorzystaniem ul. Akademijnej, Politechnicznej, Przylesie i Szkolnej w Jabłonnie oraz Marmurowej w Warszawie.

Żeby jednak doszło do zmiany trasy, urząd musi ją przebudować. Do tej pory udało się m.in. poszerzyć łuki, aby autobusy przegubowe mogły swobodnie przejeżdżać przez skrzyżowania. Łuki zostały wykonane z kostki.

Jak okazało się, już pojawiają się pierwsze niedoróbki. Na ul. Politechnicznej rozpada się asfalt, który miał połączyć istniejącą nawierzchnię z niedawno położoną kostką. Niestety, gołym okiem już widać pęknięcia oraz ubytki. Czy urząd zdąży wyremontować przebudowywaną trasę jeszcze przed puszczeniem tamtędy autobusów 731?

Jabłonna Dla Mieszkańców