Radni: „Organ prowadzący dopuścił się łamania prawa”

W ostatni poniedziałek Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wydała specjalne oświadczenie w sprawie braku  przygotowania części formalnoprawnej „Akcji Zima” na terenie gminy Jabłonna oraz przerwania przez wójta Jarosława Chodorskiego wspomnianej akcji w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Zapraszamy do przeczytania oświadczenia.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraża swoją dezaprobatę wobec działań Wójta wraz z podległymi mu pracownikami w sprawie braku przygotowania części formalnoprawnej „Akcji Zima” na terenie gminy Jabłonna oraz przerwania tej akcji w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

Niedopuszczalne jest, aby zatrudnieni nauczycieli przez państwową instytucję, pracowali bez prawnych umów oraz bez zakresów obowiązków.

Organ prowadzący dopuścił się rażących zaniedbań  i łamania prawa, co doprowadziło do chaosu i niezadowolenia społecznego.

Teresa Gałecka
Mariusz Grzybek
Włodzimierz Kowalik
Paweł Krajewski
Arkadiusz Syguła

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach oświadczenia w sprawie przerwanych ferii w jabłonowskiej szkole wystosowali wójt Chodorski, Rada Szkoły i nauczyciele. Ponadto Rada Szkoły skierowała pisma do wojewody, przewodniczącego Rady Gminy i Rzecznika Praw Dziecka. Podczas jutrzejszej sesji Rady Gminy ok. godz. 14.30 ma być omawiany punkt dotyczący Akcji Zima 2016.

Jabłonna Dla Mieszkańców

Oświadczenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu