Przebudowa Kolejowej do końca listopada 2018

Urząd Gminy na wniosek radnego Krzyżanowskiego rozpisał przetarg na przebudowę ul. Kolejowej w Chotomowie. Inwestycja ma zostać wykonana do końca listopada 2018 br. Rada Gminy zabezpieczyła na ten cel 1.000.000 zł. Już niedługo mieszkańcy Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej będą korzystać z nowej drogi.

W poprzednim miesiącu pisaliśmy o przebudowie ul. Kolejowej w Chotomowie, która od lat jest w fatalnym stanie – TUTAJ. Często zdarza się, że z trelinki obluzowują się kamienie, a następnie uderzają o samochody bądź pieszych lub rowerzystów. Stan drogi pogarsza się z każdym deszczem, ponieważ po opadach zalegają tam ogromne ilości wody. Mimo że Rada Gminy zarezerwowała w tegorocznym budżecie 1.000.000 zł na wykonanie projektu i przebudowę ul. Kolejowej wraz z budową chodnika, urząd nie spieszył się z ogłoszeniem przetargu.

– W imieniu mieszkańców Chotomowa oraz Dąbrowy Chotomowskiej ponawiam apel o jak najpilniejsze ogłoszenie postępowania przetargowego dotyczącego ww. zadania oraz wnoszę o rozpoczęcie wykonania ww. inwestycji w 2018 r. jeszcze w okresie wakacyjnym – zaapelował do urzędu radny Adam Krzyżanowski. – Nie możemy pozwolić na to, że tak ważna inwestycja dla mieszkańców Chotomowa i Dąbrowa Chotomowskiej nie zostanie zrealizowania w tym roku, biorąc pod uwagę, że jako Rada Gminy zapewniliśmy jej finansowanie – tłumaczył w piśmie skierowanym do wójta.

Radny w lipcu złożył w Urzędzie Gminy pismo, w którym zaapelował do wójta o wykonanie tej inwestycji, po czym gmina ogłosiła przetarg dotyczący przebudowy ul. Kolejowej. Zgodnie z planowanym zamówieniem oferenci mają czas na składanie dokumentów do 9 sierpnia, natomiast inwestycja ma zostać zakończona do 30 listopada.

– Inwestycja polega na budowie jezdni asfaltowej (nakładka na istniejącą podbudowę z trylinki), budowie chodnika wraz ze zjazdami i indywidualnymi na przyległe posesje. Łączny odcinek przebudowanej drogi wynosi 900 m – czytamy w ogłoszeniu.

Radny jest zdania, że przebudowa nawierzchni powinna jednak polegać na odpowiednim wybudowaniu jej podłoża, ponieważ obecny stan trelinki jest tragiczny i położenie asfaltu na ruszającą się trelinkę spowoduje, że nowy asfalt za kilka miesięcy popęka. Dodał również, że ważne jest dopilnowanie wykonania prawidłowego odwodnienia na ul. Kolejowej.

Przetarg obejmuje jeszcze zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Bagiennej z Partyzantów w Chotomowie. Zgodnie z zamówieniem planowane jest m.in. częściowe poszerzenie ul. Bagiennej, wykonanie chodnika, przesunięcie fragmentu ogrodzenia. Prace mają zostać wykonane do końca listopada.

Jabłonna Dla Mieszkańców