PROWIZORKA. Gmina będzie musiała wybudować nowe ogrodzenie?

– Decyzja dotycząca wyboru wyglądu ogrodzenia nie jest informacją publiczna – zakomunikował Urząd Gminy. Czy urzędnicy unikają odpowiedzi, ponieważ niezgłoszoną budową ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Skierdach zainteresował się konserwator zabytków?

W wakacje gmina wybudowała ogrodzenie pochodzącego z XIX wieku Cmentarza Ewangelickiego w Skierdach. Na ten cel przeznaczono z publicznych pieniędzy 5272,42 zł.

– Wykonanie ogrodzenia jest konsekwencją zawartego porozumienia w 2010 r. pomiędzy Gminą Jabłonna a Kościołem Ewangelicko – Augsburskim w Polsce. W tym roku Sołtys, Rada Sołecka oraz Mieszkańcy Skierd wystąpili do Wójta Gminy w sprawie wypełnienia warunków porozumienia z 2010 r. i ogrodzenia terenu cmentarza – informuje Michał Smoliński z Urzędu Gminy.

Jak okazało się, cmentarz znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i gmina powinna ustalić z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakres planowanych prac. – Nie miało to miejsca – poinformowała Agnieszka Żukowska, rzecznik prasowy konserwatora zabytków.

– W sprawie ogrodzenia cmentarza Gmina nie występowała do konserwatora zabytków, ogrodzenie wykonano w celach porządkowych – tłumaczy M. Smoliński, odpowiadając jednocześnie m.in. na pytanie, czy urząd uzgodnił z konserwatorem zabytków nowoczesny wygląd ogrodzenia.

Nasi reporterzy spotykają się z głosami mieszkańców gm. Jabłonna, że ogrodzenie XIX-wiecznego cmentarza powinno wyglądem komponować się z nagrobkami. Gmina jednak zdecydowała się wykonać ogrodzenie podobne do tych, co można spotkać przy… hipermarketach. Zapytaliśmy zatem, czy nie lepszym pomysłem byłoby wykonanie mniej nowoczesnego ogrodzenia?

– Decyzja dotycząca wyboru wyglądu ogrodzenia nie jest informacją publiczną – otrzymaliśmy odpowiedź.

Gmina nie podała nazwiska urzędnika, którego moglibyśmy podpisać pod tą odpowiedzią. Zaproponowano, by wspomniane słowa podpisać jako stanowisko Urzędu Gminy Jabłonna. Naciskaliśmy jednak, by wytypowano pracownika, który będzie odpowiadał za treść przygotowanej informacji.

– Żądany przez Pana zakres informacji, to jest przesłanek wyboru wyglądu ogrodzenia nie mieści się w zakresie przewidzianym przez art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782) – nasz dziennikarz otrzymał odpowiedź od Sławomira Markowskiego, radcy prawnego.

Dziwi, że urząd – zarządzany przez wójta Jarosława Chodorskiego – nie chce udzielić informacji dotyczącej powodów wyboru nowoczesnego wyglądu ogrodzenia cmentarza, skoro zapłacono za nie z publicznych pieniędzy. W związku z takim stanowiskiem Urzędu Gminy, zostaną poczynione odpowiednie kroki, o których poinformujemy naszych czytelników w niedalekiej przyszłości.

Pod koniec sierpnia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przeprowadzili oględziny dawnego cmentarza mennonickiego w Skierdach, po czym wysłano do wójta pismo, w którym konserwator zabytków poprosił o wyjaśnienie charakteru prowadzonych prac i przedstawienie planów gminy związanych z zabytkiem.

– Zdaniem MWKZ nowo zamontowane ogrodzenie należy traktować jako prowizoryczne, a tę inwestycję jako tymczasowe zabezpieczenie obiektu. MWKZ podkreśla, że wokół cmentarza powinno powstać stałe ogrodzenie o odpowiedniej formie, którego projekt należy konsultować z MWKZ. Teren cmentarza powinien zostać uporządkowany – informuje rzecznik prasowy MWKZ.

Czy to oznacza, że gmina wydała ponad 5000 zł na tymczasowe ogrodzenie, które w przyszłości i tak będzie musiała zdemontować, aby móc wybudować nowe?

Jabłonna Dla Mieszkańców