Program Rewitalizacji o wysypisku w Bożej Woli: „Badania ujawniły negatywny wpływ na wody podziemne”

Od kilku dni trwa dyskusja odnośnie awarii kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni „Czajka” oraz zrzutu nieczystości do Wisły. Także mieszkańcy gm. Jabłonna boją się o jakość wody, z której korzystają na co dzień. Zagrożenie występuje jednak całkowicie gdzie indziej. W latach 1970-1992 w Bożej Woli funkcjonowało wysypisko odpadów. – Badania ujawniły negatywny wpływ tego obiektu na wody podziemne – czytamy w Programie Rewitalizacji Gminy Jabłonna, który Urząd Gminy opracował ponad 2 lata temu. 

Eksploatacja składowiska odpadów w Bożej Woli trwała przez 22 lata. Zostało ono zamknięte w 1992 roku po intensywnych protestach mieszkańców, którzy przez wiele lat uskarżali się na uciążliwe sąsiedztwo obiektu. Szczury, fetor i obawy o zdrowie – tak wyglądała codzienność mieszkańców Bożej Woli. Jak jest dziś?

– Składowisko w całości zostało poddane rekultywacji w latach 1996-2006. W załączeniu przesyłam skan dokumentu z 2006 r. W związku z tym, że rekultywacja składowiska została zakończona w 2006 r. gmina Jabłonna nie przeznaczyła więcej środków na ten cel – informował Michał Smoliński, rzecznik prasowy Urzędu Gminy.

Jest to odpowiedź na pytanie naszego dziennikarza, który zainteresował się tym, czy niefunkcjonujące wysypisko jest obecnie zagrożeniem dla zdrowia lub życia okolicznych mieszkańców. Jak okazuje się, Urząd Gminy swoją odpowiedź oparł na piśmie, które w 2006 roku złożyła firma EKOGAZ.

– Szkodliwy dla środowiska naturalnego metan, przetworzony został w czystą energię elektryczną, a na czaszy wysypiska rozwija się bujna roślinność – czytamy w piśmie.

pismo wysypisko

Pismo dotyczące zamiaru przystąpienia do likwidacji elektrowni biogazowej w Bożej Woli

Na początku 2017 roku został uchwalony Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna. Według niego rekultywacji (czyli procesowi przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka) poddano jedynie cześć składowiska. Urzędnicy stwierdzili także, że badania ujawniły negatywny wpływ składowiska na wody podziemne i rozwiązanie tego problemu jest jedną z najbardziej palących potrzeb obszaru.

– Całkowita powierzchnia działki objętej składowiskiem wynosi 4,52 ha, z czego rekultywacji poddano 3,0 ha. Składowisko zlokalizowane jest w bliskiej odległości (około 150-200 m) od zabudowań i ujęć wody w Bożej Woli. Badania ujawniły negatywny wpływ tego obiektu na wody podziemne, co potwierdzają relacje mieszkańców obszaru. Rozwiązanie tego problemu jest jedną z najbardziej palących potrzeb obszaru – czytamy w Programie Rewitalizacji Gminy Jabłonna.

W budżecie gm. Jabłonna próżno szukać środków finansowych zabezpieczonych na dalszą rekultywację terenu po byłym składowisku. Od lat nie ma również pieniędzy na budowę sieci wodociągowej we wsiach zachodnich.