Poznamy plan wójta na skanalizowanie i zwodociągowanie gminy

– Nie oczekuję odpowiedzi teraz, ale czy mogliby panowie przedstawić na majowej sesji efekty kilkumiesięcznej pracy? – zwrócił się do wójta i jego zastępcy Witold Modzelewski. W następnym miesiącu wójt Chodorski będzie musiał zaprezentować plan zwodociągowania i skanalizowania gm. Jabłonna.

Jeszcze w lutym na sesji Rady Gminy w Chotomowie, radni dopytywali wójta i jego zastępcę o pomysł na realizację inwestycji wod-kan w gm. Jabłonna. Wtedy jednak nie byli w stanie go zaprezentować. Kompleksową koncepcję mieli przedstawić w marcu, ale również tego nie zrobili. Kilka dni temu, na posiedzeniu rady, ponownie poproszono włodarzy o zajęcie stanowiska w sprawie inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

– Jaką macie panowie koncepcję? Jak kanalizujemy? Jak wodociągujemy nie tylko Chotomów, ale całą gm. Jabłonna? Nie oczekuję odpowiedzi teraz, ale czy mogliby panowie przedstawić na majowej sesji efekty kilkumiesięcznej pracy? – pytał W. Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

Wicewójt Marcin Michalski zadeklarował, że w maju – wspólnie z Jarosławem Chodorskim – przedstawi plan, który w tej kadencji obaj zamierzają zrealizować.

Przypomnijmy, że J. Chodorski w programie wyborczym obiecał mieszkańcom gm. Jabłonna, że m.in. „realnie zwiększy nakłady na kanalizację poprzez większe zaangażowanie finansowania zewnętrznego, w tym ze środków europejskich oraz stworzy harmonogram prac i dynamicznie wprowadzi go w życie”.

Jabłonna Dla Mieszkańców