Plus o wieży na Szarych Szeregów: „Jest bezpieczna dla zdrowia”

– Uruchomienie stacji planowane jest mniej więcej na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku – informuje Dział Komunikacji Korporacyjnej sieci telefonii komórkowej Plus. Inwestor zapewnia, że budowana stacja bazowa na ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie jest bezpieczna dla zdrowia ludzi.

W poprzednim tygodniu informowaliśmy o trwających protestach mieszkańców dotyczących budowy wieży telekomunikacyjnej na ul. Szarych Szeregów. Głos w sprawie postanowił zabrać inwestor – firma Polkomtel.

– Zarówno na etapie projektowania jak i uzyskiwania pozwolenia na budowę nie docierały do nas żadne sygnały i opinie o protestach mieszkańców. Ani ze strony zainteresowanych, ani administracji Urzędu Gminy czy Starostwa – mówi Arkadiusz Majewski, starszy specjalista w Dziale Komunikacji Korporacyjnej firmy Plus.

Dlaczego Polkomtel zdecydował się na lokalizację na ul. Szarych Szeregów? Po utracie w 2012 roku stacji bazowej, w Jabłonnie powstał obszar o słabym zasięgu. Decyzja o wyborze aktualnej lokalizacji zapadła jednak dopiero na początku 2014 roku. Pozwolenie na budowę zostało uzyskane w czerwcu br., a ostateczna decyzja uprawomocniła się w połowie listopada. Prace rozpoczęły się po jej uprawomocnieniu i zgłoszeniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

– Samo pozyskanie nowej lokalizacji pod stację było dość trudne, gdyż ze względu na specyfikę technologii radiowej nie każde miejsce można brać pod uwagę. Telefonia komórkowa uzależniona jest od dostępności sieci radiowej, a jest bardzo dużo zjawisk, które ją ograniczają. Słabość sygnału może być związana chociażby z ukształtowaniem terenu, typem jego zabudowy, odległością od anteny, czy dostępnymi zasobami na stacji bazowej. Wszystko to powoduje, że nie każde miejsce może być rozpatrywane, jako teren potencjalnej budowy nowej stacji. Czasem inwestycje te napotykają na opór społeczny. Z podobną sytuacja mamy do czynienia w Jabłonnie. Miasto bardzo się rozbudowało, co jeszcze bardziej utrudniło korzystanie z naszych usług, a nastawienia mieszkańców uniemożliwiało szybkie odtworzenie zasięgu sieci – A. Majewski tłumaczy, co było powodem tak długiego typowania nowej lokalizacji.

Plus zapewnia, że stacja bazowa jest projektowania w oparciu o standardowe urządzenia telekomunikacyjne posiadające świadectwa zgodności z normą.

– Dla każdej stacji przed uruchomieniem musimy uzyskać wszystkie wymagane polskim prawem zezwolenia, również te określające dopuszczalne normy w zakresie oddziaływania na otoczenie. Należy podkreślić, że polskie normy to jedne z najostrzejszych w Europie. Oznacza to, że stacja ta będzie bezpieczna dla zdrowia ludzi – twierdzi A. Majewski.

Przedstawiciel Plusa przekonuje, że stacja przed uruchomieniem przechodzi wszelkie badania i pomiary w zakresie oddziaływania na środowisko i nie ma możliwości dopuszczenia do eksploatacji takiej, która zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Jabłonna Dla Mieszkańców