Parking „Parkuj i Jedź” nie dla Chotomowa

Mieszkańcy naszej gminy z zazdrością mogą spoglądać na naszych sąsiadów z Wieliszewa. Właśnie w Wieliszewie i Michałowie Reginowie powstaną tzw. parkingi „Parkuj i Jedź”. Gmina Jabłonna nawet nie ubiegała się o środki zewnętrzne na budowę parkingu przy stacji kolejowej w Chotomowie.

Raz po raz mieszkańcy gm. Jabłonna dopytują nas, czy wójt Jarosław Chodorski pracuje nad wybudowaniem parkingu przesiadkowego przy stacji kolejowej w Chotomowie. Tego typu inwestycje są coraz popularniejsze i znacząco wpływają na poprawę komunikacji podmiejskiej. Jeszcze w tym roku parkingi „Parkuj i Jedź” powstaną m.in. w Legionowie, Wieliszewie i Michałowie Reginowie.  Gm. Wieliszew pozyskała na ten cel 840.000 zł środków unijnych. W tym samym czasie jabłonowski urząd nawet nie ubiegał się o dofinansowanie.

– Na brak złożenia wniosku aplikacyjnego w odpowiedzi na konkurs, który został zamknięty w dniu 29 lipca 2016 roku złożyło się wiele czynników. Najważniejszym z nich okazał się brak tzw. rezerwy gruntowej. Obszar wskazany jako potencjalnie przeznaczony pod realizację projektu jest usytuowany na tzw. obszarze zamkniętym, należącym do PKP. Podjęte wiosną 2016 roku rozmowy z PKP nie przyniosły oczekiwanego przez nas rezultatu, związanego z udzieleniem nam prawa dysponowania nieruchomością do celów realizacji projektu, przez okres minimum 7 lat – informuje Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Gminy.

A. Sobczak dodaje, że rozmowy zostaną wznowione przy okazji budowy systemu ścieżek rowerowych.

– Mamy nadzieję, że stanie się to pretekstem do ponownego poruszenia kwestii możliwości usytuowania parkingu P+R. Dotychczas prowadzona korespondencja wykluczała taką możliwość że strony PKP, przede wszystkim z uwagi na poziom nasycenia tego terenu infrastrukturą podziemną – dodaje naczelnik Wydziału Inwestycji.

O komentarz poprosiliśmy również Polskie Koleje Państwowe.

– PKP S.A. nie otrzymała od Urzędu Gminy w Jabłonnie żadnej oficjalnej korespondencji dot. planów budowy parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji kolejowej w Chotomowie. Spółka jest jednak otwarta na ewentualne rozmowy z samorządem w tym zakresie – informuje Aleksandra Grzelak z Biura Komunikacji i Marketingu PKP S.A.

Jabłonna Dla Mieszkańców