Oszczędności na nauczycielach

Urząd Gminy wystąpił do radnych o przegłosowanie sporej obniżki dodatku mieszkaniowego, który jest wypłacany nauczycielom zatrudnionym w samorządowych przedszkolach i szkołach. Wójt proponowane oszczędności tłumaczył wnioskami pochodzącymi z audytu oświatowego.

Gm. Jabłonna opracowała projekt nowej uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, który określa m.in. szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli pracujących w publicznych placówkach oświatowych na terenie gm. Jabłonna. Projekt zakłada dużą obniżkę wysokości dodatku. Do tej pory nauczyciele otrzymywali: 90,60 zł (przy 1 osobie uprawnionej), 113,25 zł (2 os.), 158,55 zł (3 os.), 203,85 zł (przy 4 os.) i 226,50 zł (5 os.). Urząd Gminy zaproponował dokonanie zmiany wysokości dodatku na: 5 zł (1 os.), 10 zł (2 os.), 15 zł (3 os.) i 20 zł (4 i więcej os.).

– Jak w jakiś sposób dotykamy wynagrodzeń to zawsze jest na ten temat szum i pewnie będzie – tłumaczył wójt Jarosław Chodorski.

W tym roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina zaplanowała 415.000 zł. Jeśli doszłoby do zaproponowanej zmiany, ta kwota obniżyłaby się o 378.000 zł.

– Chciałbym, żebyście państwo myśleli o finansach. Tak jak szukamy w każdej dziedzinie oszczędności, to na oświacie oczywiście nie będziemy szukać oszczędności – kontynuował J. Chodorski, który nie chciał, żeby nauczyciele utożsamiali obniżkę dodatku z wprowadzaniem oszczędności.

Wójt tłumaczył, że wnioski pochodzące z audytu oświatowego wskazują, że należałoby skupić się na temacie dodatków mieszkaniowych. Padały również argumenty, że wspomniany składnik pensji nie jest wypłacany faktycznie za pracę, tylko na zasadzie „czy się stoi czy się leży, to i tak się należy”.

Legionowski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego uznał, że propozycja gminy, to zbyt duża obniżka dodatku mieszkaniowego i zaproponował kwoty: 70 zł (1 os.), 90 zł (2 os.), 130 zł (3 os.) i 180 zł (4 os.). Z kolei radni zawnioskowali o stawkę 90 zł dla nauczyciela i po złotówce dla każdego członka rodziny, co następnie połączone Komisje Oświaty, Kultury i Sportu oraz Budżetowa przegłosowały. Teraz na temat zaproponowanych kwot będzie musiał wypowiedzieć się ZNP, po czym projekt trafi pod obrady Rady Gminy.

Propozycja radnych spowodowałaby uzyskanie oszczędności w wysokości ok. 157.000 zł. Jest to nieznacznie niższa kwota na przykład od tej, którą wójt w poprzednim roku przeznaczył na nagrody dla urzędników. Wyniosły one ok. 180.000 zł. Więcej na ten temat napisaliśmy TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców