Ostatnie posiedzenia przed sesją

W poniedziałek i we wtorek odbędą się kolejne posiedzenia merytorycznych komisji Rady Gminy. Najpierw radni zapoznają się z problemami dotyczącymi oświaty, później pochylą się nad sprawami budżetowymi.

W poniedziałek, 22 czerwca zostaną przeprowadzone obrady Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszej części, tj. w godz. 16.00-17.30, radni odwiedzą Szkołę Podstawową w Jabłonnie, GCKiS w Jabłonnie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonnie i Przedszkole Gminne w Jabłonnie. O godz. 17.30 rozpocznie się część merytoryczna obrad w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Z kolei na wtorek, 23 czerwca na godz. 14.00 jest planowane posiedzenie Komisji Budżetowej, również w magistracie.

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
Część wyjazdowa (w godz. 16.00 – 17.30)
1. Komisja wyjazdowa mająca na celu zapoznanie się ze stanem obiektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w Jabłonnie (Szkoła Podstawowa w Jabłonnie, GCKiS w Jabłonnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie, Przedszkole Gminne w Jabłonnie .
Część merytoryczna – około godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Jabłonna
2. Otwarcie posiedzenia komisji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie działalności kół zainteresowań w placówkach szkolnych w Jabłonnie.
5. Przedstawienie propozycji szkoły w Jabłonnie nt. udostępniania boisk sportowych, sal sportowych w czasie wakacji dla mieszkańców gminy (oznaczenia, czas, dostępność).
6. Przedstawienie informacji nt. dowozu uczniów do szkół w Jabłonnie.
7. Przedstawienie programu Akcji Lato 2015 na terenie gminy Jabłonna.
8. Zapoznanie się z projektem obchodów święta gminy Jabłonna.
9. Podsumowanie działalności Uniwersytetu III Wieku na terenie gminy.
10. Sprawy różne, w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
11. Przyjęcie protokołu.
12. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych pod rozwagę Rady Gminy podczas XI sesji w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie m.in:
1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015 – 2022,
2) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015;
3) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu;
4) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Jabłonna Dla Mieszkańców