Odpalaj fajerwerki z rozsądkiem

Sylwester i okres karnawału to czas,w którym chętnie bawimy się różnego rodzaju fajerwerkami. Jednak materiały pirotechniczne, nawet te najmniejsze, potrafią poważnie zagrozić naszemu zdrowiu lub życiu.

Polacy na ogół nie wyobrażają sobie nocy sylwestrowej bez pirotechniki. Służby jak co roku apelują o bezpieczne używanie petard i fajerwerków. Zgodnie z prawem te można bowiem odpalać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Warto wiedzieć, że 80 procent ofiar wypadków z fajerwerkami stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat. Często dochodzi do poważnych okaleczeń rąk, a także oparzeń twarzy i oczu. 10 procent przebadanych środków pirotechnicznych nie spełnia norm. Jak zatem uważać?

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przypominają, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i radzą, aby przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:
– kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty,
– nie kupuj fajerwerków od przypadkowych osób,
– sprawdź oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać, co najmniej następujące oznaczenia: nazwa produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim), zwróć uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone,
– do amatorskich pokazów używaj tylko fajerwerków oznaczonych, jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych,
– najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją,
– nie manipuluj przy fajerwerkach,
– oddal się, co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
– odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku,
– materiałów pirotechnicznych należy używać tylko na dworze,
– ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, niebędące pod wpływem alkoholu,
– po nieudanej próbie odpalenia fajerwerków nigdy nie zapalaj ich po raz drugi i nie wrzucaj do ognia,
– wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów i spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób,
– huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy, zadbaj o to by czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów,
– zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi,
– używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru,
– pamiętaj, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary: grzywny lub pozbawienia wolności.

Jabłonna Dla Mieszkańców