Od poniedziałku będzie łatwiej o wizytę u lekarza

Minister zdrowia postanowił ograniczyć możliwość teleporad świadczonych przez lekarzy. Od 15 marca, jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na teleporadę, lekarz będzie zobowiązany przebadać pacjenta w ośrodku zdrowia.

Od poniedziałku (15.03) zacznie obowiązywać zmienione Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, które ma ułatwić dostęp do lekarzy.

Nadużywanie teleporad przez lekarzy

W ostatni piątek minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że “mamy bardzo dużo sygnałów o nadużywaniu teleporad, jeżeli chodzi o formę kontaktu z pacjentem”. Jednocześnie wyjaśniał, że dotąd teleporady były standardowo stosowane w każdej sytuacji, a jedyne wyłączenie dotyczyło dzieci do drugiego roku życia.

Adam Niedzielski poinformował również, że w rozporządzeniu zamieszczono kilka wyłączeń, w których teleporada w ogóle nie może być stosowana. – W sytuacjach, w których osoba po raz pierwszy odczuwa pewną dolegliwość, wtedy absolutnie ma prawo skorzystać z lekarza i to właśnie nie w formie kontaktu poprzez teleporadę, tylko poprzez wizytę osobistą – tłumaczył minister zdrowia.

Kiedy lekarz musi przyjąć pacjenta w gabinecie?

Do wizyty stacjonarnej, czyli w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, musi dojść:

  • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem np. wystawienia recepty do kontynuacji leczenia czy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację lub wydaniem zaświadczenia,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • w przypadku dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.