Nie płacą podatków? Nie będą sprzedawać alkoholu

Wójt i radni idą na wojnę z operatorem pola golfowego w Rajszewie. Powód? Gmina nie może wyegzekwować zaległych podatków, dlatego samorządowcy postanowili popsuć firmie biznes. Na polach golfowych nie można będzie sprzedawać, ani spożywać alkoholu.

Jak bumerang powraca temat pola golfowego w Rajszewie, które od lat zalega Urzędowi Gminy Jabłonna z płaceniem podatków lokalnych. Jak okazuje się, prawo do użytkowania wieczystego posiada inna spółka, aniżeli ta będąca operatorem terenu, przez co urzędnicy mają utrudnione zadanie z wyegzekwowaniem podatków.

Wójt Jarosław Chodorski i radni postanowili zakończyć negocjacje z operatorem pola golfowego i przygotowali uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Jabłonna. Jednym z punktów, gdzie wprowadzony zostanie zakaz alkoholu, będzie teren pól golfowych. Gminny mecenas zauważył, że w ten sposób nie zabroni się konkretnemu podmiotowi prowadzenia działalności gospodarczej, tylko wskaże kategorie miejsc, gdzie nie można spożywać alkoholu. Wskazanie konkretnego podmiotu mogłoby być sprzeczne z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

– Są to obszary przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne, a głównymi użytkownikami są dzieci i młodzież – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Podczas dyskusji radna Aneta Mrozek zwróciła uwagę, że teren pola golfowego ma charakter sportowy, ale jest jednak ukierunkowany na dorosłych. Stwierdziła również, że na polu golfowym znajduje się restauracja, gdzie organizowane są imprezy, podczas których sportowcy świętujący uzyskane wyniki.

– Myślę, że piwo czy wino mogłoby tam być dostępne – dodała radna Mrozek.

– Nie określamy konkretnego podmiotu, bo pól golfowych na terenie gminy może być więcej. Jednak podjęcie tej uchwały było dla nas inspiracją, ponieważ skończył się czas, kiedy podmioty działające na terenie gminy, robią nas w balona. Ile można przez 8 lat manipulować gminę? Nie mamy wpływu na spółkę, która jest właścicielem, ale na spółkę, która jest operatorem, już tak – odpowiedział wójt Chodorski.

Radny Witold Modzelewski powiedział wprost, że wszyscy są świadomi tego, że w gm. Jabłonna jest tylko jedno pole golfowe, a kolejne nie będą powstawać z godziny na godzinę.

– Swoją działalność prowadzę od 31 lat i nie chciałbym nagle zostać postawiony przed faktem, że organ uniemożliwia mi jej prowadzenia. Jest tak wiele mechanizmów, przy pomocy których możemy wyegzekwować pieniądze, dlatego nie decydujmy się karać firmy tym, że nie może sprzedawać alkoholu. To może doprowadzić do jej upadłości i jak wtedy ściągniemy podatki? – mówił radny Modzelewski.

Koniec końców radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu zakazu alkoholu na polach golfowych. Za wykreśleniem punktu dotyczącego pól było 4 radnych: Mrozek, Modzelewski, Katarzyna Lulis-Rzeszut i Dorota Kobus, od głosu wstrzymała się Joanna Doktor, natomiast pozostali radni zagłosowali za pozostawieniem zapisu.

O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli operatora pól golfowych, jednak ten nie zdecydował się na jego udzielenie.

Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych wprowadzono również na placach zabaw dla dzieci oraz na terenach siłowni plenerowych, obiektów sportowych i instytucji kultury. W ostatnim przypadku zakaz spożywania alkoholu będzie obowiązywał m.in. podczas imprez i wydarzeń organizowanych w Domu Ogrodnika w Jabłonnie oraz Domu Strażaka w Chotomowie. Instytucją kultury jest również… Pałac w Jabłonnie. Czy w związku z tym Urząd Gminy wyegzekwuje zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu podczas imprez organizowanych na terenie Pałacu?

Daniel Szablewski