Nie będzie „Parkuj i Jedź” przy PKP Chotomów. Urząd bez dofinansowania

Mimo że pod koniec lipca Urząd Gminy zapowiadał budowę centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź”, inwestycja prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Gmina Jabłonna ubiegała się o dofinansowanie w wysokości blisko 3,8 mln złotych, jednak Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę, zgodnie z którą jabłonowski urząd nie otrzyma nawet złotówki. – Dowiaduję się o tym od pana – mówi zaskoczony przewodniczący Rady Gminy. Wójt od dwóch tygodni nie przekazał tej informacji radnym.

24 lipca Urząd Gminy poinformował, że wniosek złożony przez gm. Jabłonna  polegający na budowie centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został skierowany do drugiego etapu  –  oceny merytorycznej. Wniosek – złożony na polecenie wójta Jarosława Chodorskiego – opiewał na kwotę 4.265.039,94 zł, z czego dofinansowanie miało wynosić 80% tej kwoty.

– W ramach inwestycji realizowanych w ramach niniejszego projektu planujemy wykonanie ogółem 185 miejsc parkingowych (razem z miejscami dla osób niepełnosprawnych), stację ładowania pojazdów elektrycznych, Bike&Ride, przystanek autobusowy z wiatą dla podróżnych oraz punkt informacji z toaletami. Zgodnie z przyjętą koncepcją cały teren zostanie oświetlony w energooszczędnej technologii LED i objęty systemem monitoringu wizyjnego. Zadbano także o nasadzenia, elementy małej architektury w ramach urządzenia terenu wokół i nadania mu bardziej przyjaznej dla użytkowników formy – Urząd Gminy przybliżał mieszkańcom i mediom zakres inwestycji.

Urzędnicy zobowiązali się również, że o wynikach oceny będą informować na bieżąco. Od tamtego czasu urząd  jednak milczy. Możliwe, że jest to spowodowane uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego, która została podjęta 20 sierpnia i jest negatywna dla naszej gminy. Zarząd zatwierdził listę rankingową złożonych projektów i gm. Jabłonna zajęła 6. miejsce, które nie przewiduje przyznania dofinansowania. Środki zewnętrze uzyskała jedynie gm. Michałowice, która otrzyma blisko 21,6 mln zł dotacji.

O komentarz poprosiliśmy radnych.

– Dowiaduję się o tym od pana. Nie mogę tego skomentować, ponieważ nie wiem (nic na ten temat – red.) – mówi Wojciech Nowosiński, przewodniczący rady.

– Nie potrafię panu odpowiedzieć, muszę zorientować się, co się wydarzyło. Nie udzielę panu odpowiedzi, bo po prostu nie wiem – informuje Artur Szymkowski, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

– Takiej informacji, że nie udało się uzyskać dofinansowania, nie otrzymałem. Bardzo możliwe, że gdzieś ta informacja była, a moja percepcja nie pozwoliła, żeby ją uchwycić. Jednak nie przypominam sobie, byłem przekonany, że to dofinansowanie jest dla nas przewidziane – twierdzi Witold Urbański, przewodniczący Komisji Rozwoju.