Nałożono kary umowne na firmę remontującą pływalnię

Prawie 9.000 złotych mniej otrzyma PWU-H EDBUDEX z Legionowa za remont zaplecza pływalni w GCKiS w Jabłonnie. Urząd Gminy naliczył firmie kary umowne.

– Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 8.622,40 zł. Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za roboty wykonane zgodnie z umową o roboty dodatkowy pomniejszone o kary umowne za niewykonanie umowy w terminie – informuje wójt Jarosław Chodorski.

Zgodnie z zawartym aneksem firma miała wykonać roboty do 25 września. Jak okazało się, przedsiębiorstwo nie dotrzymało terminu i zakończyło prace dopiero 16 października. Oznacza to, że PWU-H EDBUDEX zamiast 34.441,29 zł, otrzyma za roboty dodatkowe 25.818,89 zł. Należy jednak pamiętać, że firma zainkasowała również 138.406,80 zł za prace, których wykonanie przewidywała wcześniejsza umowa.

Otwarcie wyremontowanego basenu miało miejsce 2 listopada. Według ustaleń z początku wakacji, legionowska firma początkowo miała zakończyć remont do 1 września.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy